Friday, July 08, 2011

ABAP- INNER ve LEFT OUTER JOIN

Aşağıda basit bir LEFT OUTER JOIN örneği mevcut.


REPORT demo_select_left_outer_join .
DATABEGIN OF wa,
        carrid   TYPE scarr-carrid,
        carrname TYPE scarr-carrname,
        connid   TYPE spfli-connid,
        cityfrom TYPE spfli-cityfrom,        
      END OF wa,

      itab LIKE SORTED TABLE OF wa
                WITH NON-UNIQUE KEY carrid.

SELECT s~carrid s~carrname p~connid p~cityfrom
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab
  FROM scarr AS s
        LEFT OUTER JOIN spfli AS ON s~carrid   =  p~carrid AND
                           p~cityfrom 'FRANKFURT'.LOOP AT itab INTO wa.

  WRITE/ wa-carridwa-carrnamewa-connidwa-cityfrom.

ENDLOOP.

Program çıktısı aşağıdaki gibidir. Görüldüğü üzere FRANKFURT ile eşleşmeyen satırlar da çağrılmış durumda.Aynı örnek INNER JOIN ile yapıldığında ise FRANKFURT'la eşleşmeyen satırlar gözükmeyecektir.


REPORT demo_select_inner_join .

DATABEGIN OF wa,
        carrid   TYPE scarr-carrid,
        carrname TYPE scarr-carrname,
        connid   TYPE spfli-connid,
        cityfrom TYPE spfli-cityfrom,        
      END OF wa,      itab LIKE SORTED TABLE OF wa
                WITH NON-UNIQUE KEY carrid.

SELECT s~carrid s~carrname p~connid p~cityfrom
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab
  FROM scarr AS s
        INNER JOIN spfli AS ON s~carrid   =  p~carrid AND
                           p~cityfrom 'FRANKFURT'.

LOOP AT itab INTO wa.
  WRITE/ wa-carridwa-carrnamewa-connidwa-cityfrom.
ENDLOOP.

Program çıktısı aşağıdaki gibidir.

No comments: