Thursday, July 07, 2011

ABAP'da basit INNER JOIN Uygulaması

SAP GUI'de MARA ve MAKT tabloları arasında basit bir INNER JOIN uygulaması kodlar aşağıdaki gibidir. matnr ve mandt iki tabloda da bulunan key attribute'lar oldukları için JOIN'de tabloları bağlamak için kullanılır.


REPORT demo_select_left_outer_join .DATABEGIN OF wa,

        matnr   TYPE MARA-matnr,

        ersda   TYPE MARA-ersda,

        spras   TYPE MAKT-spras,

        maktx   TYPE MAKT-maktx,

      END OF wa,

      itab LIKE SORTED TABLE OF wa

                WITH NON-UNIQUE KEY matnr ersda spras maktx.SELECT MR~matnr MR~ersda MK~spras MK~maktx

  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab

  FROM MARA AS MR

       INNER JOIN MAKT AS MK ON MR~matnr =  MK~matnr AND

                                MR~mandt =  MK~mandt.LOOP AT itab INTO wa.

  WRITE/ wa-matnrwa-ersdawa-spras ,wa-maktx.

ENDLOOP.
Programın derleme ekranı şekildeki gibidir.

No comments: