Monday, July 11, 2011

ABAP- Dinamik ve Statik Kaynakta Belirtme

Statik veri çekme database'deki her hangi bir tablodan bir filtre uygulamaksızın belli sayıda satırın getirilmesini sağlar. Aşağıda MARA tablosundan MANDT ve ERNAM kolonlarını çeken ABAP kodları mevcut. Görüldüğü üzere "FROM mara UP TO ROWS." komutu ile tablodan sadece 4 satır çağrılmış.


REPORT demo_select_static_database.

DATA wa TYPE mara.

SELECT *
  INTO wa
  FROM mara UP TO ROWS.
  WRITE/ wa-mandtwa-ernam.
ENDSELECT.
Program çıktısı:
Dinamik'te ise WHERE ifadesi kullanılarak hedef tablo filtre edilerek getirilir. Aşağıdaki kodlarda MANDT kolonunun 800'e eşit olduğu satırlar filtre edilerek ekrana çağrılır.

REPORT demo_select_dynamic_database .

DATA wa TYPE mara.

SELECT  *
  INTO  wa
  FROM  ('mara'CLIENT SPECIFIED
  WHERE mandt '800'.
  WRITE/ wa-mandt, wa-ernam.
ENDSELECT.


Programı çıktısı:


No comments: